Arşiv: YAZARLAR

1087’den bugüne Türk yurdu Tunceli- Arslan Göktürk yazdı

Tunceli’de yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre yöreye Kaolitik çağda(MÖ 5500-3500) yerleşilmiştir. Bölge günümüze kadar sırasıyla Hurri-Mitanni’lerin, Hitit’lerin, Urartu’ların, Med’lerin, Pers’lerin, Makedon’ların, Part’ların, Roma’lıların, Bizans’lıların, Sasani’lerin, Arap’ların ve son olarak da 1087 yılından itibaren Türk’lerin egemenliği altına girmiştir. Yöre, Osmanlı yönetiminde 1847 yılında,

Onurlu Bir Hayatın Mücadelesini Vermek… Ayşe UÇAR Medya Siyaset

Onurlu bir hayatın mücadelesini vermek, ya da yüksek yerlerde makamlarını korumak uğruna onurlu yaşamdan vazgeçmek… Tükenmişliği ve çaresizliği atlatmak için yalan beyanlara baş vurmak. Yönetmek için gelinen son noktada onurundan vazgeçmek! Türk tarihinin en şaibeli siyasi yılları olarak tarihe geçecek, çocuklarımızdan utanarak anlatacağımız kara sayfalar.

Savaşın ayak sesleri – Taner ÜNAL yazdı

ORTADOĞU’ya yerleşmek isteyen ABD nasıl bahane üreterek Irak’a saldırıyorsa, Osmanlı Devleti’ni paylaşarak Türkleri ortadan kaldırmak isteyen Düvel-i Muazzama “Türklerin medenî kabiliyet ve istidattan mahrum olduğunu, aşağı sınıftan bir insan olduklarını, atlarının ayak bastığı yerlerde ot bitmeyeceğini; uygarlık düşmanı, kötülük kaynağı oldukları için medeni milletler arasında

Atatürk düşmanlığı töreni! – Çağdaş BAYRAKTAR yazdı

Alternatif tarih yazıcısı, tescilli Atatürk düş­manı Kadir Mısıroğlu, 6 Mayıs günü yaşa­mını yitirdi. Mısıroğlu, Milli Mücadele’nin her aşamasına karşı çıkmıştır. En sonunda Türki­ye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Antlaş­masına da karşı çıkmış, yalan yanlış bilgilerle Lozan zaferini hezimet olarak nitelemiştir. La­ikliği dinsizlik kabul eden, Atatürk’ün heykel­lerini